» ارسال نظیر به نظیر

ارسال نظیر به نظیر

سامانه ارسال پیام کوتاه اس ام اس ما:

 

در پنل اس ام اس ما،‌می توانید در ارسال نظیر به نظیر به افراد مختلف، پیام های مختلف ارسال نمایید.

 

همین الان ثبت نام کنید و پنل رایگان دریافت نمایید.

نظرات خود را ثبت کنید

۰ دیدگاه